Rekompensaty za NOP-y wymienione tylko na ulotce szczepionki

12 Kwietnia 2021, 15:13 RPP CHMIELOWIEC BARTŁOMIEJ

Pacjent dostanie nawet 100 tys. zł odszkodowania za niepożądany odczyn poszczepienny spowodowany przyjęciem preparatu przeciwko COVID-19, ale tylko wtedy gdy ten efekt uboczny był wymieniony w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Osoba, która z powodu zaszczepienia się przeciwko COVID-16 dozna niepożądanego odczynu poszczepiennego wymagającego hospitalizacji minimum przez 14 dni lub wstrząsu anafilaktycznego powodującego konieczność obserwacji krócej niż przez dwa tygodnie, będzie mogła dochodzić odszkodowania. Tak wynika ze skierowanego właśnie do konsultacji publicznych projektu noweli ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

Zaproponowane przez rząd przepisy wprowadzają uproszczoną ścieżkę dochodzenia odszkodowania za niepożądane działanie szczepionki. Pacjent nie będzie musiał iść do sądu, ale wystarczy, że złoży wniosek o wszczęcie procedury do Rzecznika Praw Pacjenta (RPP). U RPP przyznawanie odszkodowań ma ruszyć w czerwcu tego roku i da możliwość uzyskania rekompensaty dla wszystkich zaszczepionych przeciwko COVID-19 po 26 grudnia 2020 r. O rekompensatę będą mogli się starać także osoby poszkodowane z powodu przyjęcia innych szczepionek, ale przeprowadzonych od 1 stycznia 2022

-To dobre rozwiązanie. Jeśli ma być to pilotaż ewentualnego przesunięcia do RPP przyznawania odszkodowań zamiast wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, to sprawdźmy czy zadziała- wskazuje Igor Grzesiak, wiceprezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Od 10 do 100 tyś. zł

Świadczenia kompensacyjne zainteresowany będzie mógł uzyskać w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez rzecznika praw pacjenta (RPP). Kwota rekompensaty będzie zależna od szkody jakiej doznał pacjent. Minimalnie wyniesie 10 tys. zł- gdy hospitalizacja po NOP potrwa 14–30 dni lub nawet 100 tys. W tym ostatnim przypadku jeśli pobyt w szpitalu był dłuższy niż 120 dni.

Poza tym RPP będzie mógł podwyższyć świadczenie kompensacyjne o kwotę 15 tys. zł, jeśli NOP spowodował konieczność odbycia zabiegu w znieczuleniu ogólnym. Albo nawet o 20 tys. zł, jeśli poszkodowany był hospitalizowany na oddziale intensywnej terapii dłużej niż 120 dni

Firmy farmaceutyczne zrzucą się na Fundusz Kompensacyjny

Z projektu przepisów wynika, że Rzecznik Praw Pacjenta przyzna odszkodowanie mocą decyzji administracyjnej w terminie maksymalnie 60 dni. Zaś wypłata pieniędzy poszkodowanemu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzję rzecznik wyda w oparciu o opinię Zespołu ds. Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Zaś wypłaty będą pochodziły z Funduszu Kompensacyjnego, na który zrzucą się firmy farmaceutyczne dostarczające do Polski szczepionek. Mają przekazać na rzecz Funduszu 1,5 proc. wartości umowy jaką podpisały ze Skarbem Państwa, na dostawę szczepionek. 

Co ciekawe, z projektu wynika, że rekompensata będzie się należała wyłącznie za NOP wymienioy w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL), czyli „dokumencie" leku sporządzanym przez producenta. Żeby więc można było dostać odszkodowanie za zakrzepicę w wyniku szczepienia, nie tylko trzeba udowodnić związek przyczynowo-skutkowy między szczepieniem a jej wystąpieniem, ale także musi ona znaleźć się na liście działań niepożądanych w ChPL.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz