MZ ma pilotażowy program profilaktyki chorób odkleszczowych

13 Lutego 2019, 12:45 kleszcz borelioza

Wystarczy dodatnia temperatura, żeby kleszcze stały się znów aktywne. Ministerstwo Zdrowia ma już program mający na celu zmniejszenie zapadalności na boreliozę z Lyme u osób w wieku aktywności zawodowej. Chodzi zwłaszcza o osoby z grup ryzyka zawodowego, związanego z hobby i innymi czynnościami wykonywanymi w terenie w czasie wolnym od pracy. Na jakim etapie jest program?

Choć kontakty z kleszczami wielu osobom mogą kojarzyć się z okresem letnim, szczyt aktywności tych zwierząt przypada na miesiące od marca do czerwca oraz we wrześniu. Borelioza z Lyme i kleszczowe zapalenie mózgu to najczęściej rozpoznawane w Polsce choroby przenoszone przez kleszcze. Ich przebieg bywa ciężki, może wiązać się z powikłaniami neurologicznymi. 

Od lat eksperci, pacjenci i lekarze apelują o zwiększenie dostępności do diagnostyki tych chorób oraz edukację. 

Pilotażowy program profilaktyki chorób odkleszczowych”, który współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) czeka na wydanie opinii przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Program będzie wdrażany ze środków POWER, a jego realizatorzy będą wybierani w drodze konkursowej, ale na razie resort zdrowia nie jest w stanie określić, kiedy będzie nabór wniosków. 

Jakie cele ma program?

Przede wszystkim chodzi o podniesienie poziomu wiedzy i świadomości z zakresu epidemiologii i profilaktyki boreliozy z Lyme poprzez edukację wśród uczestników programu, a więc w populacji docelowej oraz wśród personelu medycznego

Poprawić ma się też dostępność diagnostyki w kierunku boreliozy poprzez udostępnienie testów diagnostycznych na poziomie POZ.

Planowane jest również zwiększenie liczby wykrytych przypadków boreliozy wczesnej. Równocześnie wśród celów znalazło się zmniejszenie liczby rozpoznań późnych stadiów boreliozy z Lyme (takich, jak: neuroborelioza, borelioza stawowa, Lyme carditis).

Program zawiera działania informacyjno-edukacyjne, jak i działanie diagnostyczno-terapeutyczne (np. kwalifikacja do programu, przeprowadzenia badań diagnostycznych testem ELISA w klasie IgM oraz w klasie IgG, przeprowadzenie badań testem Western – blot (test potwierdzający) w klasie IgG i/lub w klasie IgM, konsultacje specjalisty w zakresie chorób zakaźnych.

Aleksandra Kurowska

Zobacz również:

Borelioza nie zważa na kolejki do specjalistów

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz