GUS: Będziemy żyć krócej. Średni czas trwania życia spada od dwóch lat

26 Marca 2019, 10:16 lekarz wizyta senior

Najnowsze dane GUS dotyczące średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn pokazują, że będziemy żyć krócej. To pierwszy od lat przypadek spadku przewidywanego czasu przeżycia. Statystycznie w ciagu dwóch lat ubyło nam ok. 2 msc. życia.

GUS swoje dane opiera o liczbę osób, które umierają w danych kategoriach wiekowych. Średnia długość trwania życia nie rozróżnia płci. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach „średnie dalsze trwanie życia ustala się wspólnie dla mężczyzn i kobiet oraz wyraża się w miesiącach”. 

Na podstawie tego prognozuje długość życia. Na przykład 35-latek ma przed sobą statystycznie 524,6 miesięcy życia, czyli nieco powyżej 43 lat. To mniej o 1,4 miesiąca w porównaniu z zeszłorocznym badaniem i 2 miesiące krócej w porównaniu z rokiem 2017.

Z kolei 65-latkowie statystycznie będą żyć jeszcze 217,1 miesięcy, co przekłada się na nieco ponad 18 lat. Rok temu ich średnia długość życia sięgała 218,4 miesięcy, czyli również o 1,3 miesiąca więcej. Dwa lata temu 65-latkowie statystycznie mieli przed sobą 2,5 miesiąca życia więcej niż w roku bieżącym

Zgodnie z reformą emerytalną z 1999 r. składka emerytalna jest zdefinowana. Oznacza to, że nie istnieje żadne konto, na które odkładane są pieniądze pobierane z pensji. ZUS stwierdza jedynie, ile pieniędzy zostało "odebranych" z pensji i ile obiecuje wypłacić na emeryturze. Dlatego ogromne znaczenie ma też wiek, w którym przechodzi się na emeryturę, a ten zmienia się wraz z opcjami politycznymi w parlamencie.

Średnie trwanie życia w UE

W raporcie „Zdrowie i opieka zdrowotna w zarysie: Europa 2018”  OECD podkreśliło, że do niedawna średnie trwanie życia w krajach UE szybko i stale rosło. Od 2011 r. jednak tempo wzrostu średniego trwania życia znacznie się spowolniło. Ponadto duże rozbieżności w średnim trwaniu życia utrzymują się nie tylko między płciami, ale również między osobami o różnym statusie społeczno-ekonomicznym. Na przykład średnio w całej UE 30-letni mężczyźni o niskim poziomie wykształcenia mogą oczekiwać, że będą żyli średnio o 8 lat krócej niż mężczyźni, którzy ukończyli studia wyższe.

W Polsce z kolei przewidywana długość życia z roku na rok stale rosła wydłużając się od roku 1999 do 2017 r. o ok. 30-40 dodatkowych msc. życia. Ostatnie dwa lata są pierwszym w przypadkiem stałego spadku średniej przewidywanej długości życia.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz