Wiek i choroby współtowarzyszące a śmiertelność pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2

03 Lutego 2021, 14:30 maska ochronna maseczka depresja epidemia covid koronawirus

Jaka jest śmiertelność wśród osób hospitalizowanych z powodu COVID-19? Jak wiek wpływa na ryzyko zgonu z powodu COVID-19? Wśród jakich chorób współtowarzyszących zakażenie koronawirusem jest najbardziej niebezpieczne?  M.in. na te pytania odpowiada najnowsza analiza danych przygotowana w ramach programu SARSTer prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Białymstoku.

SARSTer jest retrospektywnym, nieinterwencyjnym programem badawczym którego celem jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa różnych opcji terapii COVID-19 stosowanych w Polsce u chorych leczonych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020.  Program został uruchomiony 7 czerwca 2020. W projekcie uczestniczy 30 polskich ośrodków leczących zakażenia SARS-CoV-2, w tym 10 pediatrycznych.

Na podstawie danych 2912 pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19, Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Białymstoku przygotowało raport z analizy danych śmiertelności spowodowanych COVID-19. Analiza opracowana została przez prof. dr hab. Roberta Flisiaka.

Wiek a zgony z powodu COVID-19

Jak wynika z danych SARSTer, śmiertelność z powodu COVID-19 znacznie wzrasta wraz z wiekiem. Z grupy 2912 pacjentów z COVID-19 średnia śmiertelność wynosiła 7,3% (212 zgonów).

Najwyższa śmiertelność utrzymywała się w grupie osób powyżej 80 r.ż. - 22,6%. Nieco niższy wskaźnik zaobserwowano w grupie 70-80-latków - 15,1%. Śmiertelność w grupie wiekowej 50-60 lat utrzymywała się powyżej średniej - 7,7%. Wśród młodszych grup, śmiertelność spowodowana COVID-19 wynosiła poniżej 3%.

Najwyższy wskaźnik śmiertelności utrzymywał się wśród osób wymagających wentylacji mechanicznej. W tej grupie śmierć poniosło 66,7% pacjentów. Dalej najbardziej narażeni na zgon byli pacjenci powyżej 80 r. ż. z saturacją poniżej 90%. W tej grupie zmarło aż 36,8%. Podobnie wysoki wskaźnik utrzymuje się wśród wszystkich osób pełnoletnich z saturacją poniżej 90%. Zgon poniosło 20,5% pacjentów w tej subpopulacji.

Śmiertelność w zależności od chorób towarzyszących

Najwyższa śmiertelność utrzymuje się kolejno wśród pacjentów z chorobami współtowarzyszączymi takimi jak: nowotwory, udar, przewlekła obturacyjna choroba płuc, choroba niedokrwienna mięśnia sercowego oraz inne choroby krążenia. 

Wciąż wysoki wskaźnik śmiertelności, choć poniżej 15% utrzymywał się u pacjentów z; cukrzycą, innymi chorobami towarzyszącymi, nadciśnieniem, innymi chorobami metabolicznymi oraz innymi chorobami układu oddechowego.

źródło: Śmiertelność z powodu COVID-19, dane z bazy SARSTer 26 stycznia 2021, prof. dr hab. Robert Flisiak

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz