Ilu lekarzy faktycznie już zaszczepionych?

04 Marca 2021, 13:47 szczepienie

Samorząd lekarzy otrzymał od resortu zdrowia dane dot. liczby zaszczepionych lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce. Jak podkreśla Naczelna Rada Lekarska, informacje jakie przekazywał MZ dotychczas były przeszacowane i wprowadzały w błąd opinię publiczną. Samorząd obawia się, że zapewnienia o wysokiej liczbie zaszczepionych lekarzy mogą być pierwszym krokiem w kierunku odebrania osobom walczącym z pandemią COID-19 dodatku za tę pracę w wysokości 100 proc. wynagrodzenia.

3 marca 2021 r. Ministerstwo Zdrowia udostępniło Naczelnej Radzie Lekarskiej informacje na temat liczby zaszczepionych lekarzy i lekarzy dentystów. Jak wyjaśnia Rada, jest to odpowiedź na pismo Prezesa NRL z 10 lutego 2021 r. dot. wstrzymania szczepień osób z etapu „0” Narodowego Programu Szczepień, jak i napływających do NIL zgłoszeń o problemach z realizacją przez te osoby zarówno szczepienia pierwszą, jak i drugą dawką szczepionki.

Sam fakt wstrzymania szczepień dla personelu medycznego samorząd lekarski krytykował wielokrotnie, podkreślając, że wyszczepienie osób wykonujących zawody medyczne oraz osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej jest niezbędnym warunkiem zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa.

Rozbieżne szacunki i dane

Jak przypomina NRL, jeszcze na początku lutego tego roku Minister Zdrowia zapewniał, że już 90 proc. lekarzy zostało zaszczepionych i apelował do powrotu do regularnych wizyt lekarskich. Szef KPRM: mamy już zaszczepionych ponad 94 proc. wszystkich lekarzy

"Poniższe dane pokazują jednak, że przekazywane dotychczasowo przez resort informacje były przeszacowane i wprowadzały w błąd opinię publiczną. Tego typu niejasności przeszkadzają w odpowiednim rozplanowaniu pracy w podmiotach leczniczych czy też w kształceniu młodych lekarzy. Przykładem może być decyzja w sprawie najbliższego terminu części ustnej Państwowego Egzaminu Specjalistycznego – czy w obliczu upublicznionych danych egzaminy ustne powinny się odbyć?" - wskazuje NRL.

Ponadto samorząd lekarski obawia się, że poprzednie zapewnienia o wysokiej wyszczepialności wśród lekarzy "mogły być pierwszym krokiem w kierunku odebrania osobom walczącym z pandemią COVID-19 dodatku 100 %". 

Jak ostrzega NRL, liczba wciąż niezaszczepionych lekarzy i lekarzy dentystów może być powodem braku ciągłości w opiece i leczeniu pacjentów, w szczególności, że nie wiadomo kiedy ani gdzie będą szczepieni". W opinii samorządu lekarskiego szczepienia personelu medycznego powinny być jak najszybciej przywrócone, aby ograniczyć emisję wirusa, a tym samym przestoje w opiece medycznej.

Lp.

Zawód

Województwo

Liczba zaszczepionych

 

1

DENTYSTA

dolnośląskie

1410

 

2

DENTYSTA

kujawsko-pomorskie

593

 

3

DENTYSTA

lubelskie

826

 

4

DENTYSTA

lubuskie

353

 

5

DENTYSTA

łódzkie

1218

 

6

DENTYSTA

małopolskie

1164

 

7

DENTYSTA

mazowieckie

2674

 

8

DENTYSTA

opolskie

279

 

9

DENTYSTA

podkarpackie

716

 

10

DENTYSTA

podlaskie

588

 

11

DENTYSTA

pomorskie

1041

 

12

DENTYSTA

śląskie

1517

 

13

DENTYSTA

świętokrzyskie

467

 

14

DENTYSTA

warmińsko-mazurskie

414

 

15

DENTYSTA

wielkopolskie

1459

 

16

DENTYSTA

zachodniopomorskie

673

 

15392

40% lekarzy dentystów wykonujących zawód

17

LEKARZ 

dolnośląskie

5890

 

18

LEKARZ 

kujawsko-pomorskie

3323

 

19

LEKARZ 

lubelskie

3306

 

20

LEKARZ 

lubuskie

1220

 

21

LEKARZ 

łódzkie

5352

 

22

LEKARZ 

małopolskie

4408

 

23

LEKARZ 

mazowieckie

11780

 

24

LEKARZ 

opolskie

1089

 

25

LEKARZ 

podkarpackie

2880

 

26

LEKARZ 

podlaskie

2792

 

27

LEKARZ 

pomorskie

4392

 

28

LEKARZ 

śląskie

6273

 

29

LEKARZ 

świętokrzyskie

2019

 

30

LEKARZ 

warmińsko-mazurskie

2025

 

31

LEKARZ 

wielkopolskie

5743

 

32

LEKARZ 

zachodniopomorskie

2312

 
     

64804

46% lekarzy wykonujących zawód

Źródło: NIL

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz