Projekt ustawy o zawodzie psychologa do konsultacji

15 Marca 2021, 13:06 psycholog psychiatria pacjent lekarz terapia

Lewica zaprezentowała projekt ustawy o zawodzie psychologa i zaapelowała do rządu, sił politycznych oraz ugrupowań społecznych o włączenie się w konsultacje. 

Obecnie obowiązuje ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Ustawa formalnie weszła w życie w 1 stycznia 2006 roku, jednak dotychczas nie została wdrożona. Po 21 latach od uchwalenia ustawa nie przeszła żadnej nowelizacji w swoim głównym zakresie przedmiotowym. W 2009 roku wprowadzono dwie zmiany dostosowawcze, tak samo jak w 2018 roku. Obowiązująca ustawa przestała wpisywać się w zmieniający się system prawny i przepisy prawa unijnego. Szanse na utworzenie samorządu zawodowego i wdrożenie przepisów ustawy z 2001 roku należy szacować jako bliskie zeru. Na tej podstawie należy wyciągnąć wniosek o potrzebie nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów - uzasadniają projektodawcy.

Projekt ustawy określa między innymi zasady i warunki uzyskiwania prawa wykonywania zawodu psychologa, wprowadza słowniczek ustawowy, określa zakres wykonywania zawodu oraz wprowadza ustawowy nadzór ministra zdrowia nad samorządem zawodowym psychologów. Projekt dookreśla także warunki wykonywania stażu psychologa, przewiduje utworzenie regionalnej listy psychologów z prawem do wykonywania tego zawodu oraz dookreśla rolę samorządu zawodowego.

Jak oceniali przedstawiciele zawodu podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa, obecnie ustawa choć obowiązująca, to w praktyce nie funkcjonowała.

- Zawód zaufania publicznego nie ma samorządu. Powoduje to chaos prawny, formy naruszania prawa i nadużycia. Narażone jest zdrowie i bezpieczeństwo obywateli. Pacjenci mogą trafić na osobę, która nie posiada uprawnień psychologa. Jako Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów otrzymujemy systematycznie skargi, zażalenia ze strony obywateli na to, ze są takie osoby funkcjonujące w praktyce. To naraża na szkody psychiczne i zdrowotne pacjentów - mówiła Katarzyna Sarnicka z OZZP.

- Brak regulacji samorządu sprawia także, że mamy do czynienia z osłabieniem jakości usług. Brak kontroli w postaci samorządu sprawia, że część tych usług nie jest tak wykonywana jak powinna być i wiąże się ze słabnącą jakością kształcenia psychologów - mówiła.

Jak wskazywała strona społeczna, "często psychologowie nie stosują wystandaryzowanych metod psychologicznych i nie ponoszą odpowiedzialności za błędy medyczne ponieważ nie ma rzecznika odpowiedzialności zawodowej". Nie jest wiadome także ilu obecnie psychologów wykonuje ten zawód w Polsce.

- Psychologowie oczekują od samorządu zawodowego prowadzenie ewidencji psychologów, uchwalenie kodeksu etyki zawodowej, nadzorowanie wykonywania zawodu i ochrony praw klientów oraz reprezentowanie grupy zawodowej - podkreślała Elżbieta Magia Piotrowska z OZZP.

Ruszają konsultacje nad projektem

Posłowie Lewicy po pracach ze stroną społeczną skierowali gotowy projekt ustawy do opiniowania. Wstępne opinie poznaliśmy już podczas poniedziałkowego posiedzenia Zespołu w Sejmie.

We wstępnym opiniowaniu projektu podkreślano potrzebę dookreślenia standardów uczenia oraz wpisania kierunku psychologicznego do przepisów prawa o szkolnictwie wyższym z numeratywną listą przygotowania zawodów, które wymagają standardów.

Przedstawiciele zawodu psychologów wskazywali także na potrzebę ubezpieczenia OC psychologów, na takich warunkach jak ubezpieczeni są lekarze od wykonywanych świadczeń.

Zdaniem resortu zdrowia, szerszej dyskusji wymaga także kwestia objęcia nadzoru nad samorządem zawodowym psychologów przez ministra zdrowia, gdyż jak wskazywali przedstawiciele Ministerstwa, nie każdy psycholog wykonuje zawód medyczny.

Opiniowanie projektu potrwa do 15 kwietnia. Treść projektu załączamy do artykułu.

Zapraszam wszystkie organizacje społeczne, które chciałby się włączyć w prace nad projektem, w konsultację tego projektu, a przede wszystkim kieruję swój apel i prośbę do przedstawicieli rządu: do ministra edukacji, do ministra pracy, do ministra zdrowia, o włączenie się w dyskusję i konsultację tego projektu - zaapelowała posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Wszystkie organizacje zainteresowane zgłoszeniem uwag projektu mogą sformułować swoje stanowisko na e-mail: Agnieszka.Dziemianowicz-Bak@sejm.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz